Privacyverklaring

Restaurant Vandeijck kan van haar (potentiële) gasten en leveranciers de volgende gegevens bewaren:

  1. Persoonsnamen, emailadressen en telefoonnummers
  2. Adresgegevens
  3. Bankrekeningnummers door leveranciers verstrekt.


1 worden op grondslag van gerechtvaardigd belang bewaard (bedrijfsactiviteiten), 2 en 3 worden op grondslag van wettelijke verplichting bewaard (deze gegevens zijn verplicht bij facturatie).

Restaurant Vandeijck draagt er zorg voor dat  deze gegevens niet worden gedeeld met derden.

Heeft u vragen of wijzigingen dan kunt u altijd contact opnemen.

Telefoon en whatsapp